Ton Velzeboer

Ton Velzeboer

Informaticadocent & ICT-coördinator Amstelveen College

"Op donderdag 15 oktober 2015 verzorgde Petra Groenewoud, delivery directeur bij Ordina, twee gastlessen op het Amstelveen College.

Het ging om leerlingen in 5 havo en 6 vwo. Eerst introduceerde Petra zichzelf, persoonlijk en zakelijk, en vertelde over haar loopbaan en huidige werk. Daarbij legde ze leuke en zinnige verbanden tussen haar bezigheden en kwaliteiten die zij als ICT’er nodig heeft in haar dagelijkse werk. 

Petra schetste een aantrekkelijk beeld van het werken in de ICT door de variëteit aan werk, collega’s, uitdagingen, werkomgevingen, e.d.

Leerlingen reageerden geïnteresseerd en stelden vragen zoals ‘Ik vind programmeren niet leuk. Is ICT dan toch wat voor mij?’ Petra stelde hen gerust en gaf voorbeelden van de verscheidenheid aan functies en welke opleidingen er mogelijk zijn.

Na haar inleiding ging Petra concreet in op projectmanagement, een onderwerp waar de twee klassen praktisch en theoretisch mee bezig zijn. Haar verhaal over ‘waterval’/Prince2 vs Agile illustreerde zij met een aantal ervaringen uit de praktijk.

Na dit onderdeel verdeelde Petra de leerlingen in groepjes en gaf elk groepje een aantal korte opdrachten, die ze vervolgens met de hele groep nabesprak.

Ik ben erg enthousiast over deze gastlessen. Petra is een prettige persoonlijkheid met goede docenteigenschappen en ze vertelde op boeiende wijze een zeer informatief verhaal. Bij haar presentatie gebruikte ze een PowerPoint met duidelijke dia’s en leuke filmpjes gericht op het jeugdige publiek.

De leerlingen in 5 havo reageerden bij het weggaan al enthousiast en de leerlingen in 6 vwo zeiden in de volgende les dat ze het een boeiend en informatief verhaal hadden gevonden."