Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren.
U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren.

Logo GeefITdoor
 

Privacy

Privacyverklaring Geef IT Door

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Hieronder leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ECP verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van Geef IT Door en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij verwerken voor- en achternaam, de naam van uw werkgever of eigen bedrijf/instelling, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens over uw activiteiten op onze website. We verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

We verwerken deze gegevens om ingeschreven partijen met elkaar in contact te brengen, het verzenden van onze nieuwsbrief (als u zich hiervoor heeft aangemeld), u te kunnen bellen als dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, en als we hier wettelijk toe verplicht zijn (bijvoorbeeld voor belastingaangifte).

We bewaren deze gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

ECP verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ECP blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ecp.nl. ECP zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

In kaart brengen websitebezoek

Geef IT Door gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Geef IT Door gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Anderzijds kunnen wij hiermee onze website optimaliseren en website bezoek analyseren (hiervoor gebruiken we Google Analytics). Deze informatie bevat, naast het IP-adres van de bezoeker, geen naam- of adresgegevens of andere persoonsgegevens. U kunt op onze website aangeven dat u niet wilt dat deze cookie geplaatst wordt.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-watdoe-ik-ermee/

Beveiliging

ECP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ecp.nl

Geef IT Door, in deze vertegenwoordigd door ECP | Platform voor de Informatiesamenleving

Bezoekadres:

Overgoo 13, 2266 JZ Leidschendam
T: (+31) 70 41 90 309

Postadres:

Postbus 262,  2260 AG Leidschendam

KvK: 27169301
BTW: NL806777291B01

Indien u vragen of opmerkingen heeft omtrent deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met ECP via info@ecp.nl