Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren.
U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren.

Logo GeefITdoor
 

Hoe verhouden digitale vaardigheden zich tot taalvaardigheid?

Slechts 340.000 mensen spreken Ijslands. Het is een oude, bijzondere taal met weinig leenwoorden. Liever bedenken Ijslanders een nieuw woord dan dat ze  een woord uit een vreemde taal overnemen. Zoals het Ijslands zijn er meer talen,  hoe verhouden deze zich tot ICT, waar de voertaal bijna altijd Engels is?

Ijslands staat digitaal onder druk volgens de Britse krant The Guardian. Woorden als 'computer' hebben weliswaar een Ijslandse vertaling, maar de trend is dat grote bedrijven steeds minder moeite doen om hun producten te vertalen. Neem artificial intelligence: een intelligente assistent als Siri Ijslands leren bijvoorbeeld is kostbaar, helemaal voor een kleine markt. De digitale wereld van Ijslanders is dan ook bijna helemaal Engelstalig en dat zie je terug in de algemene taalvaardigheid, aldus de krant. Aan de andere kant kan deze ontwikkeling er ook toe leiden dat er een nieuwe generatie opgroeit die tweetalig is.

De IJslandse overheid hecht er zeer aan dat digitale vaardigheden ook in de moedertaal kunnen worden opgedaan en wil de komende 5 jaar 2,7 miljoen investeren in het promoten van Ijslands in de ICT. Door kinderen al vroeg in contact te brengen met ICT in hun vertrouwde taal bouwen ze immers niet alleen een voorsprong in digitale-, maar ook in taalvaardigheden op.

Het volledige, Engelstalige artikel leest u hier