Wij maken gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies van derden om onze diensten en producten te kunnen analyseren en verbeteren.
U kunt instemmen of u deze cookies wilt accepteren.

Logo GeefITdoor
 

Willy Rietjens-Mackus

Varendonck College

"Op donderdagmiddag 22 september namen de technasiumleerlingen van VWO 5 en 6 van het Varendonck College deel aan de workshop Scrum door Scrum Master Jan-Marc van den Beemt van GeefITDoor. 

Het technasium is een formule voor beter bèta-onderwijs. Leerlingen die een technasium opleiding volgen zitten op het HAVO of VWO met in hun pakket het vak "Onderzoek & Ontwerpen". Bij dit vak houden leerlingen zich in groepjes bezig met het oplossen van problemen van bedrijven of instanties waarbij een technisch beroep centraal staat. Deze leerlingen zijn gewend aan werken voor een opdrachtgever, het schrijven van een plan van aanpak en het uitvoeren van een project in teamverband.

De Scrum-aanpak
In IT-projecten, maar ook daarbuiten, kiest men steeds vaker voor een Scrum projectmanagementaanpak. In Scrum projecten wordt gewerkt met teams die in korte sprints software opleveren. Projecten worden op deze manier snel en flexibel doorlopen. Samenwerking, communicatie en teamspirit staan hierbij centraal. Op een efficiënte manier betere software realiseren is het doel. Evenals een optimale match met de wensen van de opdrachtgever. Agile is hierbij het toverwoord. “It seems that perfection is reached not when there is nothing left to add, but when there is nothing left to take away.”

Door middel van theorie afgewisseld met diverse werkvormen gaf Jan-Marc  in één middag een introductie in de Scrum werkwijze. Door het uitvoeren van groepsopdrachten pasten we de methoden en principes van Scrum meteen toe in de praktijk.

Na deze interactieve sessie waren de leerlingen niet allemaal overtuigd dat deze aanpak dé manier is om hun O&O-project tot een goed einde te brengen, maar er zaten voor iedereen wel bruikbare tips bij. De leerlingen herkenden zeker dat het onmogelijk is om een goede tijdsplanning te maken; tegen het einde van een project moeten er altijd veel overuren gemaakt worden om alles voor de eindpresentatie af te krijgen. Sommige aspecten die deel uit maken van de Scrum-aanpak passen we ook al toe bij onze huidige werkwijze,  zoals iedere 2 weken contact opnemen met je klant.

Het was een leuke en leerzame middag, zowel voor de leerlingen als voor de O&O-docent. Jan-Marc, bedankt!"